Achtergronden van bekende en minder bekende Nederlanders
 

George Scot

George ScotGeorge Scot werd op 7 april 1962 geboren in Utrecht. Nadat hij in 1982 zijn VWO afrondde aan het Hoogveld College in ’s-Hertogenbosch, besloot hij in 1982 om geneeskunde te gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Scot behaalde in datzelfde jaar zijn propedeuse. Vier jaar later, in 1988, behaalde Scot zijn doctoraalexamen Geneeskunde aan dezelfde universiteit. Het vakgebied geneeskunde beviel Scot erg, want in 1992 behaalde hij aan de VU Amsterdam zijn Artsexamen. Als overige opleidingen heeft Scot van 2010 tot 2011 de Master Class voor eindverantwoordelijke burgers van zorginstellingen gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2012 is Scot bovendien gestart met de opleiding MBA-Health Erasmus aan dezelfde universiteit, maar door tijdgebrek heeft hij deze opleiding niet afgerond. George Scot is getrouwd en is vader van twee kinderen.

Werkervaring

George Scot heeft twintig jaar werkervaring in leidinggevende, adviserende en bestuurlijke functies in de gezondheidszorg. Hij heeft dan ook verschillende posities bekleed aan de kant van de zorgverlener, zorgverzekeraar en overheid. Scot heeft een sterk analytisch denkvermogen en is motiverend, didactisch, coachend, ambitieus en prestatiegericht. Deze eigenschappen in combinatie met integriteit, openheid en voorstander van transparantie en good governance hebben hem een succesvolle leidinggevende gemaakt. Van 1992 tot 1995 heeft Scot bij defensie gewerkt als dienst plicht beroepsmilitair. Hij heeft hier bijgetekend als kans op specialisatie Orthopedie. Bij defensie combineerde Scot zijn werk met zijn interesse op medisch gebied. Scot heeft dan ook in verschillende rangen gezeten, namelijk als Kapitein Arts, Commandant en als Medisch Geneeskundige Dienst (M.G.D.) van de KOH kazerne in Hilversum, wat een opleiding voor medische troepen is. Hierbij was het zijn taak om leiding te geven aan de Medisch Geneeskundige Dienst van de Palmkazerne te Bussum. Daarnaast was Scot Hoofd Medische Keuringen voor uitzendingen voor de V.N. Tevens gaf Scot leiding aan de proeftuin voor de automatisering van het militaire medische bestand. Ook heeft hij stages gelopen in de Militaire Revalidatie Kliniek in Doorn en Assistentschappen Orthopedie gedaan in het CMH in Utrecht.

Sint Maarten

In 1995 vertrok George Scot naar het Caribische eiland Sint Maarten. Hij werd toen werkzaam bij de Sociale Verzekerings Bank te Sint Maarten (SVB) als Medisch Adviseur. Scot was hier verantwoordelijk voor de interne en externe reorganisatie ter verbetering van de klantenservice van de SVB. Hij heeft bij de SVB automatisering ingevoerd en zitting genomen in diverse overlegorganen met medische zorg aanbieders. In 1998 verliet Scot de SVB en werd werkzaam bij de Eilandelijke Overheid Sint Maarten als Hoofd Medische Zaken bij de GGD. Scot werd verantwoordelijk voor de reorganisatie van het systeem van overheidspersoneel en mensen in de onderstand. Hieronder viel het in kaart brengen van kosten, het afsluiten van nieuwe zorgcontracten, de reorganisatie van regelingen voor medische uitzendingen en het uitzoeken van eventuele mogelijkheden voor het verzekeren via  Nederlandse ziektekostenverzekeraars. Ook heeft Scot zitting genomen in diverse overleg- en stuurgroepen. Deze functie heeft Scot tot 2002 vervuld. Hij keerde toen terug naar de Sociale Verzekerings Bank Sint Maarten, dat op dat moment fungeerde als ziekenhuis. Scot vervulde hier de functie van Medisch Adviseur. In 2004 stapte Scot over naar de Apotheek Cayhill Pharmacy N.V. te Sint Maarten, wat een externe ziekenhuis apotheek is. Scot vervulde hier de functie van Managing Director. Van 2003 tot 2013 was Scot Algemeen Directeur alsmede Medisch Directeur van Ziekenhuis Sint Maarten Medical Center, dat in zijn tijd een transitie heeft ondergaan tot een modern ziekenhuis. Sinds 2008 was Scot tevens voorzitter van de Raad van Bestuur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code